Noa Rideklub

banner 15

Indkaldelse ordinær generalforsamling 2015

 

Torsdag den 26/2 2015 kl. 18 på Kobæk Cafeen


NOA Rideklub

Der indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag som skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før. Forslag skal sendes skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmerne på mail.

Generalforsamlingen bliver afholdt på:  Kobæk Cafeen den 26. februar 2015 Kl. 18

 

Dagsorden er som følger:

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsen aflægger beretning

3 Det

Læs mere ...