Noa Rideklub

banner 15

Generalforsamling 2017

Tirsdag den 28/2 2017 kl. 18 på Kobæk Cafeen

 

NOAGÅRD Rideklub

  

 

1 Valg af dirigent

Susanne K. blev valgt

2 Bestyrelsen aflægger beretning

Formand Janette fremlagde beretning. Ingen kommentarer hertil

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Charlotte fremlagde regnskabet, som blev godkendt

4 Fastsættelse af kontingent 2017

Der var enighed om at fastholde kontingentets størrelse

5 Behandling af indkomne forslag

Ingen

6 Valg af bestyrelse

Janette blev genvalgt. Pia Dileng og Helle O. blev enstemmigt valgt uden modkandidater

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Cindy og Bianca blev genvalgt

8 Valg af juniorrepræsentant

Jasmin blev valgt som juniorrepræsentant

9 Valg af revisorer

Birgitte blev genvalgt som revisor

10 Eventuelt

Jan gjorde opmærksom på, at klubben hedder Noagård Rideklub og ikke bare NOA Rideklub. Grunden til at man bruger kaldenavnet NOA er, at der tidligere blev taget fejl af rideklubben og ridecentret. Der blev talt om navnet skulle ændres på klubbens hjemmeside. Der kom et forslag om, at der kunne indsættes et link på begge hjemmesider til henholdvis klubben og ridecentret. Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde. Der ændres ikke noget før emnet er behandlet af bestyrelsen.

Suppleanterne spurgte om der kan oprettes udvalg under bestyrelsen? Emnet behandles på 1. Møde efter konstitueringsmødet, hvor suppleanterne inviteres med.

Kan datoer for arrangementer for hele året offentliggøres? Det er ok for eksterne arrangementer, men det er svært med arrangementer på Noagård, da det skal passes ind i Jan og Sofies kalender. Stævne på Noagård holdes den 24. Og 25. Juni 2017.

En hyggelig aften i godt selskab. Vores generalforsamling blev igen afholdt på Kobæk Cafe med rigtig flot tilslutning. Der blev snakket, hygget, uddelt pokaler og spist dejlig mad. Dejligt med god opbakning!

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.