Noa Rideklub

banner 15

Generalforsamling 2016

Onsdag den 24/2 2016 kl. 18 på Kobæk Cafeen

NOA Rideklub

 

1 Valg af dirigent

Helena valgt

 

2 Bestyrelsen aflægger beretning

Medlemstallet i klubben er stigende, der er kommer en del nye medlemmer. Stævnet i 2015 gik godt, der var et lille overskud og vi skal i 2016 afholde distriktsmesterskab for hold i dressur for pony og hest. Vi har ligeledes holdt nogle gode arrangementer i 2015, herunder det traditionelle Stegt flæsk på Kobæk cafeen, brugt marked og sommerfest. Der er kommet er par forslag til nye aktiviteter, som bestyrelsen arbejder videre med.

 

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Charlotte fremlagde regnskabet, som blev godkendt

 

4 Fastsættelse af kontingent 2017

Uændret

 

5 Behandling af indkomne forslag

Ingen

 

6 Valg af bestyrelse

Charlotte blev genvalgt

Helena blev genvalgt

 

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Cindy og Bianca - valgt

 

8 Valg af juniorrepræsentant

Mathilde - valgt

 

9 Valg af revisorer

Birgitte

 

10 Eventuelt

Ingen punkter under evt

 

 

 

 

 

En hyggelig aften i godt selskab. Vores generalforsamling blev igen afholdt på Kobæk Cafe med rigtig flot tilslutning. Der blev snakket, hygget, uddelt pokaler og spist dejlig mad. Dejligt med god opbakning!

Vores vindere - TILLYKKE til jer!

gf 1gf 2gf 3gf 4

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.