Noa Rideklub

banner 15

Indkaldelse ordinær generalforsamling 2015

 

Torsdag den 26/2 2015 kl. 18 på Kobæk Cafeen


NOA Rideklub

Der indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Forslag som skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før. Forslag skal sendes skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmerne på mail.

Generalforsamlingen bliver afholdt på:  Kobæk Cafeen den 26. februar 2015 Kl. 18

 

Dagsorden er som følger:

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsen aflægger beretning

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4 Fastsættelse af kontingent 2016

5 Behandling af indkomne forslag

6 Valg af bestyrelse, på valg er:

Tina (villig til genvalg)

Berit (villig til genvalg)

Bjørn (ønsker ikke genvalg)

7 Valg af suppleanter til bestyrelsen

8 Valg af juniorrepræsentant

9 Valg af revisorer

10 Eventuelt

 

Sig endelig til, hvis du har lyst til lidt bestyrelsesarbejde. Der er helt sikkert brug for dig!

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben mindst 3 måneder.

 

Hvis du har lyst efter generalforsamlingen spiser vi mad sammen. Pris ca. 160kr.

Meld til på SMS: 21420666

 

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Bestyrelsen J

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.