Noa Rideklub

banner 15

Generalforsamling 2017

Tirsdag den 28/2 2017 kl. 18 på Kobæk Cafeen

 

NOAGÅRD Rideklub

  

 

1 Valg af dirigent

Susanne K. blev valgt

2 Bestyrelsen aflægger beretning

Formand Janette fremlagde beretning. Ingen kommentarer hertil

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Charlotte fremlagde regnskabet, som blev godkendt

4 Fastsættelse af kontingent 2017

Der var enighed om at fastholde kontingentets størrelse

5 Behandling af indkomne forslag

Ingen

6 Valg af

Læs mere ...

Generalforsamling 2016

Onsdag den 24/2 2016 kl. 18 på Kobæk Cafeen

NOA Rideklub

 

1 Valg af dirigent

Helena valgt

 

2 Bestyrelsen aflægger beretning

Medlemstallet i klubben er stigende, der er kommer en del nye medlemmer. Stævnet i 2015 gik godt, der var et lille overskud og vi skal i 2016 afholde distriktsmesterskab for hold i dressur for pony og

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.