Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 22/6-2010

Det afholdte stævne er fungeret rigtig godt, og vi håber at klubstævnet kommer til at gå lige så godt.

Vores printer er gået i stykker, Ulrich prøver at lave den. Helena Louise taler med Ulrich om dette. Der skal samtidig tales om det trådløse net til point visning i ridehuset.

Der er et overskud på vores distrikt stævne på ca 11000 kr.

Cafeteria Louise følger op på hvad der mangler.

Sommerfest er den. 14/8-2010 (bliver afholdt hos Camilla) der bliver flere forskellige aktiviteter til

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 17/5-2010

Støtteforening – Jesper og Helle var inviteret og deltog i mødet. De havde begge undersøgt muligheden for en støtteforening yderligere og arbejdet videre med ideen. Pga. de relativt få passive medlemmer i klubben, vil fordelene ved en sådan støtteforening, blive overskygget af det store arbejde oprettelse, møder osv. medfører. Det blev derfor i

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 12/4-2010

Økonomi v/ Charlotte:
Der er 4 medlemmer der er meldt ud af klubben pga. manglende betaling.

Stævner v/ Camilla:
Anne Schou har sagt ja til at stå får kiosken til vores stævner, der skal bruges en hjælper. Der forsøges at leje den samme cafeteria vogn som klubben brugte sidste år. Malene tager kontakt til Ulrich, for at få oplyst hvor vognen var

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.