Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 4/3-2009

1. Godkendelse af referat:
Intet referat modtaget fra den afgåede bestyrelse.

2. Konstituering:
Pia Wulf og Maiken Hansen meddelte, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. dd. Som følge heraf indtræder suppleanterne Malene Kongsø og Rie Refslund for en etårig periode.
Ifølge §8 i vedtægterne, har bestyrelsen således suppleret sig selv. Som nye suppleanter indtræder Bjørn Nielsen og Natasja Thomsen.
Bjørn Nielsen fratræder dermed sin post som revisor, der i stedet overtages af Marie

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.