Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 2/4-2009

1. Der er blevet talt om indkøb af klubjakker. Det første tilbud der er indhentet er fra Horze i Slagelse.
Umiddelbart er bestyrelsen ikke helt tilfredse med dette tilbud, da det er i den dyre ende af skalaen.
Der er aftalt at Camilla Madsen undersøger hvilke muligheder der er hos Dan-Reklame i Slagelse.
Helena Louise Cilius Vedholm undersøger mulighederne i Metro i København.

2. Charlotte Lindberg har fremlagt regnskab – der er en del som der endnu ikke har betalt deres fremsendte klubkontingent

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 4/3-2009

1. Godkendelse af referat:
Intet referat modtaget fra den afgåede bestyrelse.

2. Konstituering:
Pia Wulf og Maiken Hansen meddelte, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. dd. Som følge heraf indtræder suppleanterne Malene Kongsø og Rie Refslund for en etårig periode.
Ifølge §8 i vedtægterne, har bestyrelsen således suppleret sig selv. Som nye

Læs mere ...