Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 2/6-2009

Referat fra sidst:
Godkendt.

Regnskab v. Charlotte:
Der er ikke sket meget siden sidst og der er ingen opmærksomhedspunkter. Der er kommet enkelte indbetalinger af startgebyr til klubstævne. Aftalt at Charlotte laver liste til Rie og Marlene på dem, der har betalt direkte, samt at vi checker, at alle der starter for NOA også har betalt kontingent for 2009.

Opdatering distriktsstævne i august:
Rie oplyste, at oplysningerne ville blive lagt på nettet torsdag den 4. juni 2009. Der arbejdes løbende

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 7/5-2009

1. Ref. fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Regnskab er fremlagt af godkendt.

2. Anne Schou står ene og alene for cafeteria under Noa´s stævner med alt hvad der til høre.

3. Charlotte Lindberg står for koordinering af hjælpere til Noa´s stævner.

4. Der er aftalt følgende klasser til Noa´s distriktstævne: LA1, LA2, LA4, LA5, MB0, MB1, MA1

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 2/4-2009

1. Der er blevet talt om indkøb af klubjakker. Det første tilbud der er indhentet er fra Horze i Slagelse.
Umiddelbart er bestyrelsen ikke helt tilfredse med dette tilbud, da det er i den dyre ende af skalaen.
Der er aftalt at Camilla Madsen undersøger hvilke muligheder der er hos Dan-Reklame i Slagelse.
Helena Louise Cilius Vedholm undersøger

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.