Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 1/7-2009

Ekstraordinært bestyrelsesmøde pga. stævne.

med positivt resultat.

2. Klubbens eget lydanlæg fungerede ikke optimalt ved netop afholdt klubstævne derfor er det på mødes aftalt at låne distrikt 4´s lydanlæg til distrikt stævnet i august. Camilla Madsen reservere dette.

3. Der er aftalt at der skal udarbejdes en tjekliste, for at undgå fejl og mangler til fremtidige stævner.

4. Der er reserveret cafeteriavogn til stævne i august

5. Der opsættes snarligt hjælper lister op på noa, da der er

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 2/6-2009

Referat fra sidst:
Godkendt.

Regnskab v. Charlotte:
Der er ikke sket meget siden sidst og der er ingen opmærksomhedspunkter. Der er kommet enkelte indbetalinger af startgebyr til klubstævne. Aftalt at Charlotte laver liste til Rie og Marlene på dem, der har betalt direkte, samt at vi checker, at alle der starter for NOA også har betalt kontingent

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 7/5-2009

1. Ref. fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. Regnskab er fremlagt af godkendt.

2. Anne Schou står ene og alene for cafeteria under Noa´s stævner med alt hvad der til høre.

3. Charlotte Lindberg står for koordinering af hjælpere til Noa´s stævner.

4. Der er aftalt følgende klasser til Noa´s distriktstævne: LA1, LA2, LA4, LA5, MB0, MB1, MA1

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.