Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 4/3-2010

Konstituering:
Formand: Helena Vedholm
Næstformand: Camilla S. Madsen
Sekretær: Bjørn Nielsen
Kasserer: Charlotte Lindberg
Suppleanter:
Lea Nielsen
Louise Pedersen
Aktivitetsudvalg:
Bjørn Nielsen
Helena Vedholm

Tilskuds beregning til kommunen. Charlotte har sørget for indberetninger baseret på medlemstal.

Idrætshonorering:
Cecilie er indstillet til Ungdomspris i Slagelse kommune.

Økonomi:
Charlotte opsummerede beslutningen om at lave passivmedlemmer om til støttemedlemmer - beslutningen blev taget på

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 3/2-2010

1. Økonomi:
Carlotte: Regnskabet gennemgået til godkendelse.
Charlotte har lavet en smule om i konteringerne i forhold til regnskabet året før. dette har medført at nogle konti ser ud til at være steget.
Skal kontigentet hæves? der er en del udgifter til DRF og stævnegebyrer er steget.
Regnskaberne fra stævnerne blev gennemgået, derud af kan man se at det er klubstævner der giver flest penge i kassen.
Klubben overgår til et andet konteringssystem fra næste regnskabsår.

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 25/11-2009

1. Forslag til aktiviteter 2010 drøftet:
Der er forslået styrketræning for ryttere.
Førstehjælp.
Foderkursus med Brogaarden.
Grooming af hest.
Aktivitetudvalget arbejder på dette.

2. Bestyrelsen har modtaget en forspørgsel vedr kontingent, for resten af 2009.
Det er besluttet at det ikke er muligt at få medlemskab på månedsbasis, idet der er medlemmer

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.