Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 12/4-2010

Økonomi v/ Charlotte:
Der er 4 medlemmer der er meldt ud af klubben pga. manglende betaling.

Stævner v/ Camilla:
Anne Schou har sagt ja til at stå får kiosken til vores stævner, der skal bruges en hjælper. Der forsøges at leje den samme cafeteria vogn som klubben brugte sidste år. Malene tager kontakt til Ulrich, for at få oplyst hvor vognen var lejet. Ulrich spørges samtidig om han vil hjælpe til vores stævner.

Der er tjek på dommere til klubstævnet. Der mangler stadig dommere til

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 4/3-2010

Konstituering:
Formand: Helena Vedholm
Næstformand: Camilla S. Madsen
Sekretær: Bjørn Nielsen
Kasserer: Charlotte Lindberg
Suppleanter:
Lea Nielsen
Louise Pedersen
Aktivitetsudvalg:
Bjørn Nielsen
Helena Vedholm

Tilskuds beregning til kommunen. Charlotte har sørget for indberetninger baseret på medlemstal.

Idrætshonorering:
Cecilie er indstillet til

Læs mere ...

Bestyrelsesmøde d. 3/2-2010

1. Økonomi:
Carlotte: Regnskabet gennemgået til godkendelse.
Charlotte har lavet en smule om i konteringerne i forhold til regnskabet året før. dette har medført at nogle konti ser ud til at være steget.
Skal kontigentet hæves? der er en del udgifter til DRF og stævnegebyrer er steget.
Regnskaberne fra stævnerne blev gennemgået, derud af kan man se at det er klubstævner der giver flest penge i kassen.
Klubben overgår til et andet konteringssystem fra næste regnskabsår.

Læs mere ...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.