Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 9/9-2010

Det forsøges at finde en dato for en fælles tur til Blue hors i Randbøl. Umiddelbart er det kun muligt d. 30 + 31/10. Helena Louise vil kontakte Blue hors, for at høre om det kan lade sig gøre en af disse dage.

Dato for stævner i stævneåret 2011. Der er aftalt et klubstævne i juli måned, og et distriktstævne i august. Camilla kontakter Jan for at høre deres forslag til nogle datoer i disse måneder. Hvis det er muligt vil vi prøve at afholde et klubmesterskab.

Julefrokost er aftalt til at være d. 4/12. Camilla vil se om det evt. er muligt at låne Dan Reklames lokaler i Slagelse. Maden bliver bestilt ude fra til en overkommelig pris.

Der er ikke aftalt nogen dato for næste bestyrelsesmøde.

Tilstede: Camilla, Charlotte, Helena Louise, Louise og Bjørn
Fraværende: Lea

Copyright © 2014. All Rights Reserved.