Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 4/3-2010

Konstituering:
Formand: Helena Vedholm
Næstformand: Camilla S. Madsen
Sekretær: Bjørn Nielsen
Kasserer: Charlotte Lindberg
Suppleanter:
Lea Nielsen
Louise Pedersen
Aktivitetsudvalg:
Bjørn Nielsen
Helena Vedholm

Tilskuds beregning til kommunen. Charlotte har sørget for indberetninger baseret på medlemstal.

Idrætshonorering:
Cecilie er indstillet til Ungdomspris i Slagelse kommune.

Økonomi:
Charlotte opsummerede beslutningen om at lave passivmedlemmer om til støttemedlemmer - beslutningen blev taget på generalforsamlingen. Mere her om når alt er på plads.

Stævner/Camilla:
Oprettelse af hold/cup, klasser: la klasser, samme klasser som sidste år dog kun en MA klasse.
Dommer: Camilla/Malene sørger for dette.

Støtteforening/Camilla:
Skal Jesper involveres sammen med Helle Madsen. inviteres med til næste møde. Helena Vedholm invit.

Aktivitets udvalg:
Socialt arrangement: 10. april spise bowling, opslag følger samt opslag på FB og www

Førstehjælp: Bjørn er tovholder

Jans far spørges om kursus i eksteriør - Helena sørger for dette

Fitness på NOA - der er forhandlinger i gang med en fitnesstræner med speciale i ryttere - Helena er tovholder for dette, planen er afholdelse i foråret

Sponsorudvalg:
NOA har fået et sponsorudvalg og de mødte op sidst på mødet. De har til opgave at skaffe sponsorpenge og gaver (med hjælp fra best. og andre ) de vil gerne have en folder til at give til virksomhederne vedr. sponsorat.
Cup sponsor emner: jane og Conny vil forsøge at finde en sådan

Klubtøj:
Det er besluttet at finde penge til noget nyt NOA tøj ex: Tøj: polo vest Camilla undersøger nærmere.

Næste møde: 19. april hos Helena Helle Madsen og Jesper spørges om de kan være med her.

for så vidt husket /Helena

Copyright © 2014. All Rights Reserved.