Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 4/3-2009

1. Godkendelse af referat:
Intet referat modtaget fra den afgåede bestyrelse.

2. Konstituering:
Pia Wulf og Maiken Hansen meddelte, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. dd. Som følge heraf indtræder suppleanterne Malene Kongsø og Rie Refslund for en etårig periode.
Ifølge §8 i vedtægterne, har bestyrelsen således suppleret sig selv. Som nye suppleanter indtræder Bjørn Nielsen og Natasja Thomsen.
Bjørn Nielsen fratræder dermed sin post som revisor, der i stedet overtages af Marie Schou.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Helena Louise Cilius Vedholm
Næstformand: Camilla S. Madsen
Kasser: Charlotte Lindberg
Sekretær: Bjørn Nielsen
Presseansvarlig (avis+rangliste): Camilla S. Madsen
Stævnekoordinator: Rie Refslund
Aktivitetsudvalg – kontakt person: Helena Louise Cilius Vedholm
Hjemmeside: Ulrik Lindy
D4 repræsentant: Rie Refslund

3. Meddelelser fra formanden:
Første møde, ingen meddelelser.

4. Meddelelser fra udvalgene:
Regnskab: Kassen er overdraget fra den gamle kasser.

5. Eventuelt:

 • Det blev besluttet at klubben sender blomster til Mette, Marianne, Pia, Maiken og Kirstine for deres mangeårige arbejde i noa-rideklub.
 • Point tildelingen til ranglisten er ændret. Se hjemmeside/ridehuset. Ranglisten opdateres hver den første i måneden.
 • Det er blevet besluttet, at der hvert år kåres ”årets medlem” i noa. Udnævnelsen foregår ved at medlemmer af noa-rideklub kan indsende forslag til bestyrelsen. Offentliggørelsen sker ved nytårskuren. Nærmere information følger.
 • Bestyrelsen fastholder den gamle bestyrelses beslutning om tilskud til renovering af ridebane kr. 10.000 til Jan og Sophie.
 • Jan og Sophie er fortsat medlem af noa-rideklub uden beregning.
 • Der vil være mulighed for at hente klubbens konto nr. til overførsel af kontingent på hjemmesiden.
 • Alle medlemmer vil i den nærmeste fremtid modtage et brev, hvori der bl.a. vil være et medlemskort som på sigt vil give forskellige medlemsfordele. Fordele kan løbende ses på hjemmesiden.

Bestyrelsen arbejder på følgende aktiviteter i 2009:

 • Forskellige foredrag
 • Sommerfest
 • Hjælper fest efter stævnerne
 • Julefrokost
 • Nytårskur (Forslag modtages meget gerne)
 • Bjørn henter klubbens anlæg hos Helle Oldenborg, anlægget vil fremover være opmagasineret hos Camilla Madsen.
 • Bestyrelsen vil indhente mail adresser fra medlemmer, således at der kan blive sendt nyheder ud.
 • Bestyrelsen besluttede, at der kan disponeres op til 100 kr. til bestyrelsesmøderne.


Næste bestyrelses møde er hos Malene 8/4 2009.

Tilstedeværende: Helena Louise Cilius Vedholm, Marlene Kongsø, Charlotte Lindberg, Camilla S. Madsen og Bjørn Nielsen
Fraværende: Natasja Thomsen og Rie Refslund.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.