Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 2/4-2009

1. Der er blevet talt om indkøb af klubjakker. Det første tilbud der er indhentet er fra Horze i Slagelse.
Umiddelbart er bestyrelsen ikke helt tilfredse med dette tilbud, da det er i den dyre ende af skalaen.
Der er aftalt at Camilla Madsen undersøger hvilke muligheder der er hos Dan-Reklame i Slagelse.
Helena Louise Cilius Vedholm undersøger mulighederne i Metro i København.

2. Charlotte Lindberg har fremlagt regnskab – der er en del som der endnu ikke har betalt deres fremsendte klubkontingent for år 2009.
Der er søgt om kommunetilskud, hvor der ventes resultat af dette primo maj 2009.

3. Der er aftalt at Camilla Madsen får kode til Noa´s hjemmeside, så hun kan opdatere ranglister mm. Kode og vejledning i brug af hjemmesiden videre giver Ulrich Lindy til Camilla Madsen.

4. Der er aftalt at Sophie Christensen & Jan Møller Christensen skal inviteres til næste møde i bestyrelsen mhp. stævner mm.

5. Der er fremlagt forslag om hvor vidt Noa´s pokaler skal være til evigt eje, eller det fortsat skal være en vandrepokal. Der er d.d. stemt om dette, hvor resultatet er blevet til at det fortsat skal være en vandrepokal. Men at der ved erhvervelsen af denne 3. gang bliver givet en gave.

6. Jesper fra Dansk Rideforbund har været og tale om at drive en klub, med udgangspunkt i klubmappen. Dette har været meget inspirerende, hvor der er kommet bestyrelsen mange ting for øje.

7. Der er aftalt at Rie Refslund & Malene Kongsø skal på et 2 dages kursus i stævneplanlægning, og arrangering af stævne.

8. Der er vedtaget dato for klubstævne 13 + 14/6-2009 med showklasser for pony med LD LC LB LA valgfri med max. 20 starter i hver klasse. Hesteklasser LD1 LC2 LB1 LA1 LA2 LA4 Det er Malene Kongsø og Rie Refslund der er ansvarlige for stævnet.

9. Der er vedtaget dato for distriktstævne for hest 22 + 23/8-2009 med klasser LA1 LA4 MB0 MA1. Og 4, 5 og 6 års championatsklsdder.

10. Ang. championat i weekenden 22 + 23/8-2009. Der er ifølge stævnekalenderen ogsså championat i Ballerup og Billund samme weekend. Det er derfor vedtaget d.d. at flytte stævnet til anden dato. Denne dato er endnu ikke fastlagt, da vi skal have Dansk Rideforbunds sportschef med i beslutningen.

11. Det er vedtaget at der bliver indkøbt en stævnetelefon, som der skal bruges til alle stævner der afholdes på Noa.

12. Stævnecomputer er videre givet til Rie Refslund. . 13. Anne Schou er ansvarlig for cafeteria til Noa´s stævner. Der skal i den forbindelse udarbejdes en arbejdspladsvurdering.

14. Helle Borregaard bliver spurgt om hun vil være fotograf til fremtidige stævner på Noa.

15. Der bliver mulighed for at få videofilmet sin hest til stævner. Pris endnu ikke fastsat, men halv pris for medlemmer af klubben. Det er Helena Louise Cilius Vedholm der er ansvarlig for dette.

16. Malene Kongsø kontakter Helle Oldenborg ang. skilte til stævner. Hvis disse ikke forefindes, bliver der lavet nogle nye af god kvalitet. Det er Ulrich Lindy der er ansvarlig for at lave disse, hvis det bliver aktuelt.

17. Det forsøges at ansøge Trygfonden om en hjertestarter, samt førstehjælpsudstyr. Det er Bjørn Nielsen som er ansvarlig for dette.

18. Det er vedtaget at afholde et fælles arrangement med spisning + bowling fredag d. 24/4-2009. Der bliver hængt sedler op om dette.

19. Noa rideklub skal have et CVR nummer, dette fås hos skat. Det er Charlotte Lindberg der er ansvarlig for at få dette.

20. Det er aftalt ar der skal afholdes forskellige arrangementer i Noagårds rideklubs regi. Der er bla. talt om at få dyrlæge Anders Christiansen ud og fortælle om hestens tænder, og pleje + behandling af disse. Samt foder kursus med dyrlæge og phd. Nanna Lutthersson.

Tilstede var: Charlotte Lindberg, Malene Kongsø, Camilla Madsen, Rie Refslund, Helena Louise Cilius Vedholm, Ulrich Lindy, Bjørn Nielsen. Fraværende: Natasja Thomsen Næste møde afholdes torsdag d. 7/5-2009.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.