Noa Rideklub

banner 15

Referat bestyrelsesmøde den 25/1-2015

 

Tilstede: Helena, Tina og Charlotte
Fraværende: Bjørn og Berit

 

 • Generalforsamling
  Dato for generalforsamling er sat til torsdag den 26/2 2015 kl. 18 på Kobæk Caféen.
  Helena bestiller Kobæk Caféen og maden.
  Der er generalforsamling først og spisning efterfølgende.
  Tina laver opslag som offentligøres på hjemmesiden, FB og i staldene og ridehuset på Noagård.

  På valg er:
  Berit (villig til genvalg)
  Tina (villig til genvalg
  Bjørn (ønsker ikke genvalg)

 

 • Ranglistevinder for 2014 
  Der skal følges op på listen for 2014. Der er gået en del data tabt i forbindelse med ny hjemmeside.
  Charlotte indhenter pokalerne fra vinderene i 2013 og får dem garveret, samt bestiller roser og erstatningspokaler samt pokaler til efterfølgende placeringer.

 

 • Klubtøjsalg
  Det har været en kæmpe succes og vi laver en hurtig genbestilling, hvis der var nogle der ikke nåede at bestille i første omgang
  J

 

 • Næste møde
  Konstituerende bestyrelsesmøde den 26/2 2015 umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.