Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 23/3-2011

Referat fra bestyrelsesmøde D. 6-3-2011 godkendt

1. Foreslået førstehjælpskursus - Charlotte Nexø ville undersøge mulighederne evt. fra beredskabsstyrelsen eller Falck.

2. Vi mangler Dansk Rideforbunds mappe - der vil blive ledt  efter den.

3. Kursus på hjemmebane v/ Jan Christensen . Louise skal kontakte Jan.  Evt.. filme kursister - lektion m/forplejning. tilskuer mod betaling v/ indgang.

4. Brugt rideudstyrsmarked planlagt til D. 8 maj. Jan kontaktes.

5. Evt. Ny hjemmeside priser indhentes af Louise

6. Dansk rideforbunds repræsentantskabsmøde D.27-3-2011 deltager Bjørn - Louise & Conny

7. Equest underlag med Noa Rideklub og Næstved rideudstyr a 250,00 . Der er kun 3 der har bestilt

8. Ang.evt spisning af stegt flæsk m/ persille sovs en tordag aften på golfklubben i karrebæksminde

9. Bowlingtur lørdag D. 30 april

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Bjørn D.4 Maj kl.1900 PS. datoen ændres

På bestyrelsens vegne  Conny Petersen

Tilstedeværende: Charlotte Lindberg - Bjørn - Malene - Kristne - Louise - Charlotte Nexø - Conny.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.