Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 17/5-2010

Støtteforening – Jesper og Helle var inviteret og deltog i mødet. De havde begge undersøgt muligheden for en støtteforening yderligere og arbejdet videre med ideen. Pga. de relativt få passive medlemmer i klubben, vil fordelene ved en sådan støtteforening, blive overskygget af det store arbejde oprettelse, møder osv. medfører. Det blev derfor i stedet foreslået at droppe muligheden for passivt medlemskab og i  stedet kun have senior og junior medlemskab. Baggrunden for dette er at de passive medlemmer pt. koster klubben 30 kr. om året pr. styk og derved er en udgift for klubben. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde hvor dette forslag fremlægges for medlemmerne, evt. i forbindelse med sommerfesten. Indkaldelse vil blive sendt til alle medlemmer.

Regnskab – ingen ændringer i forhold til sidste møde.

Hjemmesiden – Proportioner til andre klubbers stævner, alt ligges på hjemmesiden så medlemmerne kan se alle typer arrangementer.

Stævner – Bjørn har skrevet til Arriva og Politi omkring stævner hos NOA, så de er informeret om evt. parkering og ekstra trafik på Sønderupvej. Ulrich har lovet at hjælpe med parkeringen. Sponsorudvalget er i gang med at indhente gaver osv., det blev aftalt at alt skal være indhentet inden næste bestyrelsesmøde. Kioskvognen er desværre udlejet, men Helena Louise kontakter MBRK og spørger om vi må låne/leje deres. Bjørn skaffer walkie talkier til begge stævner.

Klubtøj – Camilla have medbragt prøver på nyt klubtøj, H2O Polo, og veste. Det vil køre efter samme princip som sidst og der vil også være mulighed for at genbestille H2O klubjakker. Klubben vil ikke kunne give samme mængde rabat på det nye klubtøj, som tilfældet var med jakkerne, men med hjælp fra Dan-Reklame vil priserne være meget rimelige.

Næste møde er den 2/6 hos Bjørn kl. 19 – med fokus på stævne, Anne Schou inviteres.

Tilstedet: Charlotte, Helena Louise, Camilla og Louise
Inviteret: Helle og Jesper
Afbud: Malene, Bjørn, Lea

Copyright © 2014. All Rights Reserved.