Noa Rideklub

banner 15

Bestyrelsesmøde d. 12/4-2010

Økonomi v/ Charlotte:
Der er 4 medlemmer der er meldt ud af klubben pga. manglende betaling.

Stævner v/ Camilla:
Anne Schou har sagt ja til at stå får kiosken til vores stævner, der skal bruges en hjælper. Der forsøges at leje den samme cafeteria vogn som klubben brugte sidste år. Malene tager kontakt til Ulrich, for at få oplyst hvor vognen var lejet. Ulrich spørges samtidig om han vil hjælpe til vores stævner.

Der er tjek på dommere til klubstævnet. Der mangler stadig dommere til distriktstævnet – men Camilla fortsætter med at lede efter en ledig dommer.

Charlotte står for at organisere hjælpere til stævnerne. Vi gør en fælles indsats for at indsamle nogle hjælpere.

Der laves sedler til opsætning bla i brugsen, med information om at der bliver afholdt stævne, samt bus trafikken bliver orienteret om de gener det kan medføre. Der sendes email, samt telefonisk kontakt til busselvskabet en uge før stævnet, for at sikre os at beskeden er nået frem.

Sponsoraftale er gennemgået – Camilla sender den ud til sponsorudvalget pr mail.

Den kommende støtteforening inviteres til næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er d. 17/5 kl. 19,00 hos Charlotte, Helle og Jesper inviteres til mødes ang støtteforeningen.

Stævne bestyrelsesmøde d. 2/6 kl. 19,00 hos Bjørn Anne Schou inviteres.

Dato for arrangement til bakken d. 8/5

Tilstede: Camilla, Charlotte, Malene, Conny, Louise, Lea, Bjørn.
Fraværende: Helena Louise, Jane.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.